Do czego służą drożdże?

Czy wiesz, że drożdże są wykorzystywane w rolnictwie i hodowli zwierząt?

Drożdże można wykorzystywać w rolnictwie i opiece nad zwierzętami na wiele różnych sposobów. W rolnictwie mogą być używane do ochrony upraw przed głównymi chorobami grzybiczymi lub do stymulowania metabolizmu roślin, zwiększając plony. Mogą również być stosowane w opiece nad zwierzętami jako probiotyk, suplement i funkcjonalne białko.

Zastosowanie drożdży jako rozwiązania przeciwgrzybicznego w rolnictwie jest bezpieczne i nie zawiera substancji chemicznych. Połączenie drożdży z technologiami fermentacji i biotransformacji jest szeroko uważane za przyszłość zdrowia i odżywiania zwierząt.

W kontekście ograniczonych zasobów drożdże stanowią rozwiązanie, które odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na białko zwierzęce, jednocześnie budując zrównoważoną przyszłość w sektorze rolniczo-żywnościowym.

Czas czytania: 4 min.
Farmer holding dry food in granules in hands and giving them to cows in stable

Zastosowanie drożdży w rolnictwie

Stosowanie drożdży w rolnictwie jest powszechne. Drożdże, ich pochodne, bakterie i grzyby mogą być stosowane samodzielnie lub w synergii w celu ochrony upraw przed głównymi chorobami grzybiczymi, działania jako biostymulanty zwiększające plony oraz dostarczania składników odżywczych do gleby, co pomaga we wzroście i utrzymaniu zdrowych roślin.

Produkty biokontroli umożliwiają rolnikom ochronę upraw poprzez zmniejszenie stosowania chemicznych środków fitosanitarnych. Stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi rozwiązaniami ochrony roślin, techniki te opierają się na naturalnych mechanizmach i interakcjach regulujących relacje międzygatunkowe w ich naturalnym środowisku. Biokontrola opiera się na zarządzaniu równowagą między populacjami szkodników roślin, a nie na ich eliminacji.

Innym rodzajem produktu wykorzystywanego w rolnictwie, wytwarzanego z drożdży, są biostymulanty. Poprzez aktywację różnych procesów, produkty biostymulacyjne mogą poprawić jakość roślin oraz zmniejszyć wrażliwość roślin na stres abiotyczny. Innowacyjne rozwiązania charakteryzują się stymulacją procesów biologicznych wewnątrz roślin.

Wreszcie, produkty bionawożenia obejmują mikroorganizmy (drożdże) lub ich pochodne, których celem jest optymalizacja odżywiania roślin poprzez trzy rodzaje działań:

  • stymulowanie aktywności mikroflory glebowej,
  • zwiększanie biodostępności składników odżywczych w glebie i tym samym ich przyswajalności przez rośliny,
  • przygotowanie gleby w celu zapewnienia roślinie najbardziej korzystnych warunków rozwoju.

Produkty bionawożenia są zazwyczaj stosowane bezpośrednio do gleby poprzez oprysk lub nawadnianie kroplowe.

Rozwiązania z zakresu biokontroli, biostymulantów i bionawożenia to przykłady zastosowania drożdży w rolnictwie, które mogą służyć jako alternatywne rozwiązania wobec chemicznych nawozów i pestycydów.

Drożdże stosowane w opiece nad zwierzętami

Drożdże jako probiotyki dla zwierząt

W wielu aspektach probiotyki wytwarzane z drożdży działają na zwierzęta podobnie jak na ludzi. Jednakże mogą one mieć specyficzne korzyści, zwłaszcza w przypadku niektórych rodzajów zwierząt hodowlanych. W miarę wzrostu produkcji zwierzęcej wzrosło również ryzyko występowania chorób odzwierzęcych oraz innych rodzajów chorób. W przeszłości stosowano leki przeciwbakteryjne jako dodatki do paszy w celu złagodzenia tych problemów. Jednak doświadczenie wykazało, że często prowadzi to do rozwoju opornych patogenów. Obecnie znacznie częściej próbuje się podejść do tego holistycznie, zapewniając wystarczającą ilość składników odżywczych w celu utrzymania zdrowych zwierząt i zapobiegania infekcjom z wyprzedzeniem.

Drożdże stosowane w opiece nad zwierzętami w postaci probiotyków są teraz uznawane za naturalny sposób osiągnięcia tego celu i zapewnienia zdrowia i wydajności zwierząt. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które mogą przynosić korzyści zdrowotne zwierzęciu poprzez równoważenie mikrobioty jelitowej. Jeśli chodzi o drożdże stosowane w opiece nad zwierzętami, Saccharomyces cerevisiae jest najczęściej stosowanym szczepem drożdży do produkcji probiotyków dla zwierząt.

Zdrowie jelitowe i immunomodulacja są uważane za istotne elementy prowadzące do praktyk hodowlanych bez stosowania antybiotyków. Poprzez wzmocnienie flory jelitowej, probiotyki pomagają zwalczać stres wywołany przez patogeny, zwiększają biodostępność składników odżywczych i tym samym poprawiają ogólną wydajność zwierząt.

W niektórych przypadkach naukowcy zauważyli również poprawę wzrostu zwierząt oraz zwiększenie produkcji mleka, mięsa i jaj.

Drożdże w opiece nad zwierzętami

Stosowanie drożdży w opiece nad bydłem jest dość powszechne. Kultury drożdży dodawane do paszy dla bydła dostarczają pomocnych mikroorganizmów, które mogą rozkładać celulozę w pierwszym żołądku bydła. Drożdże w paszy dla bydła pomagają usuwać nadmiar tlenu w żołądku zwierzęcia. Usunięcie tlenu może prowadzić do różnorodnych pozytywnych efektów w trawieniu, które również korzystnie wpływają na wydajność i zdrowie.

Dodawanie żywych drożdży do paszy dla bydła może pomóc w utrzymaniu wydajności krów mlecznych oraz zachowań żywieniowych. Jednym z problemów w hodowli krów mlecznych jest narażenie krów na stres cieplny podczas wilgotnych i gorących klimatów, co może obniżyć wydajność mleka. Żywe drożdże, poprzez korzystny wpływ na zdrowie i zachowania żywieniowe krów, mogą pomóc w łagodzeniu tych skutków.

Stosowanie drożdży w produkcji drobiu przede wszystkim wykorzystuje je jako prebiotyk lub probiotyk, działający jako wzmacniacz wzrostu. Użycie roztworów drożdżowych może pomóc w poprawie zdrowia jelit kurcząt brojlerów oraz zwiększyć trawienie, wydajność mięsa, wzrost i jednolitość stada.

Drożdże piwne są często wykorzystywane do wspierania zdrowia świń. Drożdże w tej roli stanowią doskonałe źródło wysokiej jakości białka trawiennego, zawierające koenzymy i enzymy, które mogą poprawić wydajność i zdrowie świń.

Drożdże to zrównoważone rozwiązanie

Stosowanie rozwiązań opartych na drożdżach może przyczynić się do poprawy wpływu na środowisko oraz dobrego zdrowia zarówno ludzi, jak i planety. To sprawia, że produkty oparte na drożdżach w rolnictwie i opiece nad zwierzętami stanowią jedno z kluczowych rozwiązań dla stojących przed nami wyzwań.

Z powrotem