Czym są drożdże?

Drożdże a Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w procesach przetwarzania stają się coraz bardziej istotnymi kwestiami we większości sektorów i branż, a ta troska odbija się nawet na codziennym życiu w naszych domach. Dlatego też we współczesnym świecie rośnie zapotrzebowanie na to, aby każde z naszych działań i wyborów przyczyniało się do bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska przyszłości poprzez recycling i ponowne wykorzystanie większości produktów, gdy jest to możliwe.

Fermentacja to jedna z najbardziej obiecujących odpowiedzi na zdrowe i zrównoważone odżywianie rosnącej populacji, nie tylko w kontekście żywności, ale także wielu innych dziedzin! A co jest niezbędne do fermentacji? Drożdże! To oznacza, że drożdże stanowią jedną z odpowiedzi na to wielkie wyzwanie, przed którym stoimy!

Czas czytania: 4 min.
Drożdże a Zrównoważony Rozwój

Drożdże są korzystne dla środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczenia i odpadów

Producenci drożdży wykazują trwałe zaangażowanie w ochronę środowiska i zachowanie naturalnych siedlisk. Hodowla drożdży była jedną z pierwszych branż biotechnologicznych, które od samego początku przyjęły nowoczesne technologie w celu opracowania nowych metod zarządzania wodą, energią i odpadami.

Zanieczyszczenie i odpady stanowią dwa główne wyzwania dla naszego społeczeństwa, a mogą przybierać wiele form. Recykling to kluczowy element gospodarki o obiegu zamkniętym, który przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i redukcji zanieczyszczenia. Recykling zmniejsza nasze zapotrzebowanie na wodę, surowce naturalne i emisję CO2 (-700 milionów ton emisji CO2/rocznie)(1). Recykling może również pomóc przekształcić nieużywane zasoby w nowe skarby, które w przeciwnym razie stałyby się odpadami i przyczyniałyby się do problemu.

Woda odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji drożdży, ale jest też uważana za cenny zasób. Dzięki wprowadzeniu ważnych inicjatyw oszczędzania wody i recyklingu w ciągu ostatnich 20 lat zużycie wody zostało zmniejszone o ponad 20% w dużej części przemysłu drożdżowego.(2)

W dużej części przemysłu drożdżowego energia wykorzystywana do napędzania fermentacji jest starannie zarządzana. Odpady są przetwarzane za pomocą zbiorników beztlenowych, a producenci drożdży coraz bardziej polegają na energii odnawialnej. Ponadto, fabryki drożdży są jednymi z głównych odbiorców melasy. Melasa jest produktem ubocznym przemysłu cukrowniczego i bez zastosowania po prostu byłaby traktowana jako odpad. Jednak producenci drożdży zdołali przetworzyć ten skarb i wykorzystać go jako preferowany substrat do produkcji drożdży!

Dla europejskich producentów drożdży niemal 90% melasy pochodzi z Europy, co pomaga utrzymać regionalny łańcuch dostaw i ponownie przyczynia się do minimalizacji śladu węglowego(3). Po wytworzeniu drożdży, produkty uboczne fermentacji mogą być przekształcane w naturalne nawozy stosowane w rolnictwie.

Dlatego drożdże nie tylko pomagają ponownie wykorzystać odpady innych branż, ale ich produkty uboczne mogą służyć wsparciu i przyczyniać się do sukcesu innych branż w sposób bezpieczny i zrównoważony!

Drożdże mogą pomóc lepiej odżywiać świat.

W obliczu wzrastającej globalnej populacji i coraz większego niedoboru białka pochodzenia zwierzęcego, zrównoważone i zdrowe odżywianie 9 miliardów ludzi w 2050 roku stanowi jedno z głównych wyzwań społeczeństwa w tym stuleciu.

Chleb jest głównym źródłem białka roślinnego i stanowi tanią podstawową żywność. Chleb historycznie był sposobem na karmienie światowej populacji, a w przyszłości nadal będzie używany, aby sprostać globalnym potrzebom żywnościowym populacji. Jako niezbędny składnik chleba, drożdże piekarskie stanowią więc centrum tych wyzwań społecznych!

Dowiedz się więcej o chlebie i drożdżach!

Ponadto, białka drożdży i substancje takie jak drożdże odżywcze mogą stanowić alternatywę dla białek zwierzęcych, pomagając światowej populacji być bardziej zrównoważoną i oddalać się od tych wysoce zasobożernych źródeł białka. Korzyści środowiskowe białek drożdżowych w walce ze zmianami klimatu i zachowaniu bioróżnorodności w porównaniu z białkami pochodzenia zwierzęcego są znaczące i nadal będą odgrywać dużą rolę w ewolucji społeczeństwa w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Odkryj więcej na temat ekstraktów z drożdży!

Wreszcie, nowoczesne diety stały się bogate w sól, co może prowadzić do wielu zagrożeń zdrowotnych(4). Drożdże i ekstrakt z drożdży mają potencjał odegrania głównej roli w redukcji soli, zachowując przy tym smak potraw. Poprzez używanie drożdży i ekstraktu z drożdży zamiast soli, aby naturalnie wydobyć smak potrawy, możliwe jest zmniejszenie użycia soli w przygotowaniu potraw nawet o 30%(5). Poprzez zmniejszenie spożycia soli, drożdże mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i nadciśnienia. Oznacza to bardziej zrównoważoną przyszłość zarówno dla zdrowia planety, jak i zdrowia ludzkiego!

Zbadaj korzyści zdrowotne drożdży odżywczych!

Drożdże mogą rozpocząć zrównoważoną rewolucję!

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała podejście „One Health”, aby patrzeć na zdrowie ludzkie, zdrowie zwierząt i zdrowe środowisko jako wzajemnie powiązane(6). Aby chronić zdrowie każdego żyjącego stworzenia i naszych ekosystemów, te sektory muszą współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom związanym z wystarczalnością żywności i bezpieczeństwem żywności, zarządzaniem zoonozami (chorobami przenoszonymi z zwierząt na ludzi) oraz zwalczaniem oporności na antybiotyki.

Drożdże stanowią odpowiedź na bardziej zrównoważoną przyszłość i osiągnięcie zamierzeń programu „One Health”. Po pierwsze, drożdże mogą wykorzystywać odpady innych branż, przekształcając je w cenne skarby. Następnie materia organiczna pochodząca z produkcji drożdży i składników drożdżowych może między innymi być ponownie wykorzystywana jako nawóz, źródło białka niezbędnego dla żywienia zwierząt oraz po przetworzeniu jako alternatywa dla innych produktów w branży. Ponadto, drożdże mogą wspierać zrównoważony rozwój w dostawie żywności i pomagać naszej rosnącej populacji, będąc niezbędnym składnikiem chleba oraz alternatywnym źródłem białka, jednocześnie redukując użycie soli, aby promować lepsze zdrowie dla wszystkich!

Różnorodne zastosowania drożdży są liczne, a codziennie odkrywamy nowe potencjalne zastosowania! Moc drożdży może rozpocząć rewolucję, aby wspierać bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich!

Z powrotem